Turniej Bowlingowy

Integra Software

Uczestnikami turnieju byli Pracownicy firmy Integra, ich osoby towarzyszące oraz zaproszeni goście. Wśród przybyłych w drodze losowania wyłoniono 6 drużyn. Zwycięski team otrzymał statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Po zakończonym turnieju udaliśmy się na kolację do restauracji.