Szkolenia

Dział techniczny, dział programistów, dział handlowy

Profesjonalne szkolenia dla kadry Integra Software

Integra Software

Relacje ze szkoleń i warsztatów

Telefoniczna obsługa klienta, efektywny kontakt oraz działania w trudnych sytuacjach

Celem tego szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnych rozmów z Klientem w sytuacjach nadzwyczajnych. Nasi Pracownicy poznali specyfikę otwartego i bezpośredniego komunikowania się oraz rozumienia zachowań innych ludzi. Podczas warsztatów Pracownicy firmy Integra udoskonalili umiejętności konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych oraz epatowania empatią.

szkolenie z obsługi klienta

Bazy danych

Bazy danych

Podczas tego szkolenia nasi Pracownicy zdobyli ogólną wiedzę dotyczącą baz danych ich funkcjonalnościach, zastosowaniach i ograniczeniach. Dzięki temu mogą wybrać właściwą bazę danych dla swoich projektów. Program obejmował zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę baz danych jak i całościowe przedstawienie otwartej bazy danych. Szkolenie było unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona. Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczyło szkolenie.


Silnik wyszukiwania pełnotekstowego – od podstaw do zagadnień zaawansowanych

Szkolenie dedykowane dla programistów. Celem warsztatów było poznanie wszystkich aspektów silnika wyszukiwania pełnotekstowego, umożliwiających pracę w różnorodnych projektach i budowanie zaawansowanych aplikacji opartych o tę technologię.

Silnik wyszukiwania

Interaktywne negocjacje biznesowe

Interaktywne negocjacje biznesowe

Intensywny trening przeznaczony dla doświadczonych negocjatorów. Poprzez udział w grach, symulacjach i ćwiczeniach praktycznych nasi pracownicy uczyli się wykorzystywać różne strategie i techniki negocjacyjne, rozwijają umiejętności analityczne i interpersonalne potrzebne do budowania satysfakcjonujących porozumień w skomplikowanych negocjacjach.


Skuteczne rozmowy handlowe

Celem tego szkolenia był rozwój umiejętności potrzebnych do skutecznego prowadzenia negocjacji biznesowych. Minimum teorii, maksimum praktycznych ćwiczeń. Dzięki warsztatom nasi pracownicy zdobyli wiedzę na temat przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji. Poznali rozmaite strategie negocjacyjne oraz nauczyli się właściwego doboru technik w zależności od kontekstu i celu negocjacji.

Skuteczne rozmowy handlowe

Tworzenie aplikacji internetowych

Tworzenie aplikacji internetowych

Założeniem szkolenia było poznanie przez naszych Pracowników wieloplatformowego frameworka. Oprócz teoretycznej wiedzy nasza kadra nabyła umiejętności praktycznych umożliwiające budowę uporządkowanej, zwartej, logicznej aplikacji z wykorzystaniem wzorca projektowego, który wymusza podział aplikacji na trzy niezależne warstwy: model danych, interfejs graficzny oraz logikę działania. Szkolenie prowadzone było w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach. 


Różne metodologie w projektowaniu oraz w badaniu potrzeb klientów

Szkolenie pokazało, w jaki sposób przewidywać interakcje użytkownika końcowego z tworzonym systemem i zapewnić maksymalną użyteczność i ergonomię rozwiązania, jakie praktyki i metody stosować, by pozyskać wymagania związane z oczekiwaną przez użytkowników użytecznością i w jaki sposób tę użyteczność testować. Nasi Pracownicy poznali m.in.: zasady tworzenia użytecznych aplikacji IT i standardy użyteczności oraz reguły opracowania wytycznych Look & Feel dla organizacji.

metodologie w projektowaniu oraz w badaniu potrzeb

szkolenie zarządzanie czasem i organizacja pracy

Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Celem szkolenia było podnoszenie skuteczności poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu pracy. Głównym założeniem warsztatów było pozyskanie wiedzy i umiejętności planowania i organizowania zadań. Nasi Pracownicy uzyskali wiele narzędzi pozwalających zwiększyć wydajność swojej pracy i pracy zespołu. Nasza Kadra usystematyzowała wiedzę w zakresie optymalizacji pracy oraz udoskonalone zostały umiejętności z zakresu technik zarządzania czasem.


Menedżer w działaniu

Mimo, że scenariusz warsztatów dotyczył fikcyjnej organizacji, poruszał prawdziwe emocje, wyzwalając w naszych Pracownikach chęć działania. Udział w doświadczeniu umożliwił zrozumienie konsekwencji własnych zachowań dzięki eksperymentowaniu z różnymi wariantami postępowania. Dał Nam okazję do znajdowania odpowiedzi na pytanie „co by było, gdybym…?”, często zadawanym w realnym życiu.

Menager w działaniu

warsztaty testowanie funkcjonalne

Testowanie funkcjonalne, eksploracyjne i użyteczności oraz organizacja testów

Warsztaty te były w 100% praktyką testowania i skupiały się na najbardziej przydatnych aspektach w pracy testera. Podczas szkolenia Pracownicy naszego Działu Technicznego doskonalili swoje umiejętności w ww. aspektach. Wielkim plusem tych warsztatów był fakt, iż pracowaliśmy na naszych aplikacjach i wszelkie niuanse były na bieżąco wyjaśniane i omawiane. 


Przygotowywanie testów automatycznych

Celem szkolenia było zapoznanie naszych Pracowników z metodami tworzenia testów automatycznych tworzonych z wykorzystaniem wielu narzędzi. Program obejmował zagadnienia tworzenia scenariuszy testowych oraz testów automatycznych. W formie warsztatowej zostały przedstawione nie tylko podstawowe tematy, ale również te, które wykorzystuje się w wielu aplikacjach, a ich samodzielna nauka może sprawić dużo kłopotu.

Szkolenie z planowania i budowy testów automatycznych

Continuous Integration i Continuous Delivery

Continuous Integration & Delivery

Podczas szkolenia w sposób przekrojowy omawiano ideę Continuous Integration (CI) i Continuous Delivery (CD) na przykładzie aplikacji wieloplatformowych. Nasi Pracownicy z jednej strony poznali tytułową ideę wytwarzania oprogramowania, natomiast z drugiej zdobyli praktyczne umiejętności w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu aplikacji wieloplatformowych. Dzięki szkoleniu nasza Kadra zdobyła umiejętność wykrywania powtarzalnych czynności w trakcie procesu wytwarzania oprogramowania i zautomatyzowania ich w taki sposób, by mógł skupić się na sednie swojej pracy w sposób twórczy i kreatywny.


Projektowanie aplikacji webowych na urządzenia mobilne i komputery PC

Celem szkolenia było zapoznanie naszych Pracowników z dobrymi praktykami programowania w języku JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze “Single-page application” przy użyciu frameworka. Nasza Kadra dowiedziała się m.in. jak konstruować czytelne i wydajne aplikacje w JavaScript oraz TypeScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tych języków, jak prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi czy też jak stosować mechanizmy pozwalające kontrolować jakość kodu aplikacji JavaScript.  

Projektowanie aplikacji webowych

Pozycjonowanie portali i content marketing

Pozycjonowanie portali i content marketing

Podczas warsztatów nasi Pracownicy nauczyli się podstawowych zasad tworzenia wartościowego dla odbiorcy contentu, jak również poznali narzędzia niezbędne do monitorowania naszej witryny. Trenowali jak poprawnie zaprojektować linkowanie wewnętrzne w obrębie serwisu. Dowiedzieli się, jak wyszukiwać najlepsze miejsca do umieszczania linków w sieci. Ponadto pokazano Im narzędzia, które są niezbędne w pracy każdego specjalisty, zajmującego się działaniami związanymi z pozycjonowaniem stron internetowych. Dzięki szkoleniu SEO mamy możliwość współpracy z Klientami na wielu płaszczyznach. 


Testowanie aplikacji internetowych

Najbardziej powszechnymi i najczęściej używanymi aplikacjami są właśnie aplikacje internetowe, a umiejętność ich testowania jest kluczowa dla każdego testera. Dobra weryfikacji polega również na zrozumieniu technologii internetowych użytych do tworzenia systemów. Rozwijanie aplikacji internetowych ma własną specyfikę, dlatego też jego testowanie rządzi się swoimi prawami. Na szkoleniu zapoznaliśmy się z podstawami popularnych technologii internetowych i właściwościami podlegającymi testowaniu, nauczyliśmy się technik wykorzystywanych w testach aplikacji internetowych oraz zaprezentowano Nam różne podejścia. Określane zostały też jakie umiejętności powinni posiąść testerzy, aby efektywnie testować systemy internetowe.

Testowanie aplikacji internetowych

User Centered Design

Projektowanie zorientowane na użytkownika – User Centered Design

Szkolenie pokazało naszym Pracownikom, w jaki sposób przewidywać interakcje użytkownika końcowego z tworzonym systemem i zapewnić maksymalną użyteczność i ergonomię rozwiązania, jakie praktyki i metody stosować, by pozyskać wymagania związane z oczekiwaną przez użytkowników użytecznością i w jaki sposób tę użyteczność testować. Nasza Kadra poznała zasady m.in.: tworzenia użytecznych aplikacji IT oraz identyfikacji wymagań użyteczności projektowania prototypów.


Zasady budowania interfejsów użytkownika

Osoby szkolące wprowadziły naszych Pracowników w ogólne zasady zastosowania i projektowania interakcji. Omówione zostały podstawowe zasady użyteczności w oparciu o liczne przykłady dobrych i złych praktyk (zarówno webowe, jak i softwarowe). Szczegółowej analizie zostały poddane  wybrane, złożone zagadnienia projektowania interfejsów. Uczestnicy zapoznali się z mechanizmami psychologicznymi i technikami perswazyjnymi, które są podstawą percepcji interfejsów. Zdobyte umiejętności były utrwalane w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Interfejsy użytkownika

Skuteczny content marketing w e-mailach i newsletterach

Skuteczny content marketing w e-mailingach i newsletterach

Warsztaty te przeznaczone były dla Pracowników zajmujących się redagowaniem naszych serwisów internetowych, a zwłaszcza działów Marketingu, HR; menedżerów i specjalistów związanych z e-marketingiem. Podczas szkolenia nasza Kadra dowiedziała się jak wzmacniać widoczność strony firmowej w wyszukiwarce, jak poprawić SEO oraz jak wdrażać strategię content marketingową, Uczestnicy szkolenia nauczyli się w jaki sposób pisać, by użytkownicy chętnie czytali nasze informacje przekazywane w mailach jak i w newsletterach oraz jakie stosować mechanizmy i systemy monitorujące skuteczność oraz popularność contentu w sieci.


Techniki w marketingu internetowym

Podczas tego szkolenia nasi Pracownicy dowiedzieli się w jaki sposób uatrakcyjnić i zmaksymalizować kampanie digital charakterystycznym obrazem i filmem wideo oraz jak wykorzystać neuromarketingowy potencjał słów. Ponadto, posiedli wiedzę, którymi tekstami marketingowymi można dotrzeć do najgłębszych zakamarków mózgu klienta. Dodatkowo uczestnicy poznali, które nawyki zakupowe klientów można świadomie wykorzystać przygotowując strategię projektowania UX i planowania kampanii marketingowo-handlowej w firmie.

Marketing internetowy

Pozycjonowanie portali i content marketing

Najlepsze Strategie w Online Marketingu – kompletny marketing mix

Podczas szkolenia nasi Pracownicy mieli okazję dokładnie przeanalizować lejek zakupowy z uwzględnieniem znaczenia różnych form reklamowych i ich wykorzystania na poszczególnych jego etapach. Nie zabrakło nawet skupienia się na takich detalach jak odpowiednia budowa strony sprzedażowej landing page w przypadku której czasami nawet drobne szczegóły potrafią mieć kolosalne znaczenie. Poruszona została oczywiście też kwestia właściwego targetowania kampanii reklamowych w sieci a więc kwestii, o której nadal wielu marketerów zapomina.


Szkolenie MS SQL Server

Kilkudniowe szkolenie, na którym nasi Pracownicy zapoznawali się z tym językiem komunikacji z bazami danych. Udoskonalenie umiejętności oraz zgłębienie wiedzy dotyczącej SQL Server znacząco ułatwiło nam pracę nad kolejnymi projektami. Praktyczne ćwiczenia wskazały naszej Kadrze ścieżkę do łatwiejszego zrozumienia tego języka.

MS SQL

Relacyjne bazy danych - szkolenie

System zarządzania relacyjnymi bazami danych z modułami akceleracji

Praktyczne warsztaty dotyczące rodzajów obsługiwanych mechanizmów bazodanowych. Szkolenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród Pracowników naszej firmy. Bardzo duża ilość ćwiczeń w znacznym stopniu ułatwiła zrozumienie wielu aspektów dotyczących systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych.